Libya Makamlarınca Düzenlenen Cenaze Formları Nakil Tercümesi

Trablus Büyükelçiliği 09.02.2009

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİHİRİYESİ

İSKAN VE ALTYAPI GENEL HALK KOMİTESİ

……………………. ÇEVRE İŞLERİ BÜROSU

MUMYALAMA BELGESİ

…/…/2009 tarihinde vefat eden …………………………’in, …/…/2009 …….. günü, deri altı ve gögüs boşluğu sıvı faramilin maddesi ile mumyalanmıştır.

………………..‘tan Türkiye’ye nakli için ………………………… Hastanesi’nde kanunen geçerli sağlık kuralları çerçevesinde mumyalanmıştır.

…………..Çevre İşleri Bürosu

İmza – Mühür

TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAH?R?YES?

ADALET VE KAMU GÜVENLİĞİ GENEL HALK KOMİTESİ

ADLİ UZMANLIK VE ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

ADLİ TIP BÖLÜMÜ

Teklifte Bulunan Makam:

Ölüm Bildirimi No:

Gün : Saat:

……………………….. oğlu merhum ………………….’e otopsi yapılmıştır.

Yaşı: (Yaklaşık olarak) Doğum Yeri: Dini:

Mesleği: Uyruğu:

Ölüm Tarihi: Medeni Durumu:

Otopsiye Gönderildiği Tarih:

TEŞHİS:

Doğal Ölüm:

Şiddet Sonucu Ölüm:

Kazalar:

Doğum Öncesi Ölüm:

Trablus,

Savcı Adli Tabip

İmza-Mühür imza-mühür

Bildirim No :

Vefat Edenin Adı :

Doğum Tarihi : Yaşı: İkametgahı:

Ölüm Sebebi :

…………..,

Savcı Adli Tabip

İmza-Mühür imza-mühür

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİHİRİYESİ

İSKAN VE ALTYAPI GENEL HALK KOMİTESİ

……………. ÇEVRE İŞLERİ BÜROSU

TABUT İÇİNE NAAŞ YERLEŞTİRME BELGESİ

Merhum ……………………… için … /…/2009 günü, üç kılıftan (saç, ahşap ve harici tabut) oluşan tabut hazırlanıp kapatılmıştır.

Tabut, Savcılık onayı ile Gümrük görevlisi, Çevre İşleri Bürosu görevlisi, vefat edenin yakını ve tabi olduğu Büyükelçilik görevlisi huzurunda hazırlanıp kapatılmıştır. Tabut, tutanakta bulunan mührün aynısıyla mühürlenip, naaşın ……………………..’tan Türkiye’ye nakline izin verilmiştir.

Not: Bu belgelerin tabutun beraberinde olması gerekmektedir.

Gümrük Görevlisi …………..Çevre İşleri Bürosu

İmza-mühür imza-mühür

Savcı

İmza – Mühür

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ

KAMU GÜVENLİĞİ GENEL HALK KOMİTESİ

NÜFUS İDARESİ

……….. SİVİL KAYIT BÜROSU

ÖLÜM BELGESİ

ÖLÜM VAKASI TESPİT RESMİ KAYDI

Aile Sayfa No: Sicil Kayıt No:

Aile Kayıt No: Sayfa No :

Komün (Belediye) : Bildirimi Yapanın Adı :

Mahallesi : Adresi :

Temel Halk Kongresi: Kimlik Belgesi No :

Aile Cüzdanı No :

Veriliş Yeri :

Ölenin Adı: Soyadı : Cinsiyeti:

Yaşı : Mesleği : Uyruğu:

Doğum Tarihi:

Ölüm Nedeni (Detaylı olarak):

Adresi ve İkamet Yeri:

Ölüm Tarihi / Saati: Gün: Ay: Yıl:

Ölüm Yeri :

Bildirimi Yapan Makam (İsim ve Adresi):

Ölenin Baba Adı : Soyadı:

Ölenin Anne Adı : Soyadı:

Yukarıdaki bilgiler incelenip, yukarıdaki numara ile ölümler siciline kaydedilmiştir.

Kaydı Yapan Memur: Ünvanı:

İmza ve Mühür

Kayıt Tarih:

Bildirim Tarihi: Gün: Ay: Yıl:

Notlar:

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİHİRİYESİ İSKAN VE ALTYAPI GENEL HALK KOMİTESİ ……….………… ÇEVRE İŞLERİ BÜROSU ÖLÜM NEDENLERİ BELGESİ

…………………….. Komünü (Belediyesi) Çevre İşleri Bürosu yetkilisi olarak ekteki belgeleri ve ölüm kaydını inceledikten sonra;

Beyan ederim;

Vefat Eden :

Uyruğu :

Doğum Yeri :

Pasaport No :

Doğum Tarihi :

Ölüm Tarihi :

Ölüm Yeri :

Ölüm Nedeni :

…………… Çevre İşleri Bürosu

İmza-mühür

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ

KAMU GÜVENLİĞİ GENEL HALK KOMİTESİ

NÜFUS İDARESİ

…………. Komünü (Belediyesi) Sivil Kayıt Bürosu

(KOPYA)

DEFİN İZNİ

Tarih :

Vefat Edenin Adı : Soyadı:

Cinsiyeti : Uyruğu:

Pasaport veya varsa Kimlik Numarası:

Veriliş Yeri ve Tarihi :

Doğum Tarihi : Yeri:

Vefat Edenin Baba Adı (Bildirimde Bulunan Biliyorsa): Soyadı:

Vefat Edenin Anne Adı (Bildirimde Bulunan Biliyorsa): Soyadı:

Ölüm Sebebi:

Vefat edenin kimliği ve ölüm sebebini araştırdıktan sonra naaşın defnine izin verdik.

Sivil Kayıt Sekreterinin İmzası

İmza-mühür

Not: Bilgilerde herhangi bir tahrifat veya değiştirme belgeyi iptal eder. Sadece aslı geçerlidir.

İlgili Dosyalar

kvuze155zusblg45kzdng3f1CENAZE

Pazar - Perşembe

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Vize kabul gün ve saatleri: Hafta içi her gün (Cuma ve Cumartesi hariç) saat: 08:30 - 13.00
1.1.2019 1.1.2019 1 Ocak (Yılbaşı)
17.2.2019 17.2.2019 17 Şubat Devrimi Bayramı
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
5.6.2019 7.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
31.8.2019 31.8.2019 Hicri Yılbaşı
16.9.2019 16.9.2019 Şehitler Günü
23.10.2019 23.10.2019 Libya Kurtuluş Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
9.11.2019 9.11.2019 Mevlid Kandili
24.12.2019 24.12.2019 Libya'nın Bağımsızlık Günü