Libya’da Faaliyet Gösteren Türk Şirketleri Temsilcileriyle Gerçekleştirilen Toplanti Sonuçlarina İlişkin Duyuru

Trablus Büyükelçiliği 24.12.2010

T.C.

TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ

LİBYA’DA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK ŞİRKETLERİ TEMSİLCİLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

T.C. Trablus Büyükelçisi Levent Şahinkaya’nın başkanlığında, 22 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, Libya’da faaliyet gösteren işadamlarımızın katılımları şükranla karşılanmıştır.

Bahsekonu toplantıda dile getirilen sorunlar, Büyükelçiliğimizce not edilmiş olup, aşağıda yer alan bu hususlar Türkiye’de ilgili makamlara bildirilecek, ayrıca çözümü için ilgili Libya makamları nezdinde Büyükelçiliğimizce de gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Toplantıda ifade edilen sorunlara ilaveten, Libya tarafının dikkatine getirilmesi arzu edilen başka hususlar var ise bunların da Büyükelçiliğimize bildirilmesi önem arzetmektedir. Diğer yandan, hakediş ödemelerine ilişkin sorunların, şirketin adı, işveren kurum ve alacak miktarı belirtilmek suretiyle Büyükelçiliğimizin turkemb.tripoli@mfa.gov.tr adresine maille veya Büyükelçiliğimize elden tevdi edilmesi halinde, sözkonusu alacaklar bir çizelge halinde topluca Libya makamlarına iletilerek takip edilecek ve ayrıca, 10-15 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Müteahhitlik ve Yatırım Çalışma Grupları toplantılarında ele alınacaktır.

Libya tarafına iletilmesi arzu edilen sorunlar ile hakediş alacaklarına ilişkin bilgilerin, 5 Ocak 2011 Çarşamba, saat 16:30’a kadar elden veya yukarıda belirtilen email adresine iletilmesi rica olunur.

22 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin olarak Büyükelçiliğimizce hazırlanan Bilgi Notu aşağıda sunulmuştur:

“1. Libya’da faaliyet gösteren Türk işadamlarımız ile bilgi alışverişinde bulunmak, 2010 yılı içindeki gelişmeleri değerlendirmek ve 2011 yılı beklentilerini ele almak üzere, 22 Aralık 2010 tarihinde Radisson Mahari Oteli’nde Büyükelçiliğimizce bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya, 60'tan fazla Türk şirketinin temsilcileri katılmıştır.

2. Toplantıya katılan işadamlarımızın dile getirdikleri bazı ortak sorunlar aşağıda özetlenmiştir.

- Çalışma izni çıkartılması aşamasında (blok izin) verilen listedeki sayı üzerinden, %30 oranında yerel işçi çalıştırılması ve %20 oranında stajyere eğitim verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, sözkonusu oranların hesaplanmasında, yıllık olarak bildirilen blok listenin esas alınması şirketlerimizi zor durumda bırakmaktadır. Zira blok listenin, montaj ve bakım gibi amaçlarla kısa süreli görevlendirilen işçileri kapsaması ve ihtiyati olarak ihtiyaç duyulandan fazla kişiyi içermesi nedeniyle, vize için başvuru yapılan işçi sayısı çalışmakta olan mevcut işçi sayısından fazla olmaktadır. Bu nedenle, blok izin listesi üzerinden %30 ve %20 oranlarında hesaplamalar yapılması yerine, o projede çalışan mevcut işçi sayısı üzerinden hesaplama yapılması önerilmektedir.

-Ayrıca, Libya'ya gelen Türk işçi kısa dönemli çalışmış olsa dahi, sayısı blok listeye göre belirlenen yerel işçilerin ücretinin bir yıllık süreyle ödenmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 2-3 ay gibi kısa sürelerle Libya'da çalışacak Türk işçiler için ayrı bir vize işlemi uygulanması ve blok listedeki sayıya dâhil edilmemeleri önerilmiştir.

-Yerel işçi çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde, masrafları esasen şirketlerce karşılanan sözkonusu işçilerin staj ve eğitimlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesinin daha yararlı olacağı belirtilerek, buna yönelik bir mekanizmanın kurulması önerisi dile getirilmiştir.

- Yerel işçilerden birçok alanda kalifiye eleman temin edilmesi zor olmaktadır. Libya makamlarından talep edilen bazı alanlarda işçi gönderilememektedir.

- Libya kanunlarına göre Libya’da iş yapacak yabancı firmaların, Libyalı şirketlerle ortak firma kurmaları ve kurulacak bu ortak şirketteki Libyalı şirketlerin hisse oranının en az % 35 olması gerekmektedir. Bu oranın düşürülmesinin sozkonusu olup olmadığı istifsar edilmiştir.

- Libya'da faaliyet gösterecek yabancı şirketlerin herhangi bir Libyalı ortak olmaksızın Libya'da bağımsız şube açma imkanının 2014 yılından itibaren kaldırılacağı duyumunun alındığı, mümkünse bu hakkın devam etmesinin arzu edildiği belirtilmiştir.

- Ayrıca, bağımsız şube şeklinde kurulan firmalar tek bir faaliyet alanı izni alabilmektedir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere başka bir alanda ihale alındığında ise, önceki faaliyet alanı izni kaldırılmakta ve yalnız yeni çalışma alanında tescil edilmektedir. Türkiye'de birden fazla alanda başarılı faaliyetler gösteren ve tecrübe sahibi şirketlerin Libyalı ortak olmaksızın birden fazla alanda faaliyet göstermelerinin yararlı olacağı ifade edilmiştir.

- Yeni çıkan kanunların, daha önce imzalanmış sözleşmeleri etkilememesi beklenmektedir. Aksi takdirde önceden öngörülen maliyetlerde değişme olmaktadır. İşadamlarımız, yapılacak sözleşmelerde bu durumu önleyici özel madde eklenmesinin gereğine dikkat çekmişlerdir.

- Yabancı şirketlerin %20 oranında stajyer eğitme zorunluluğu çerçevesinde, stajyerlere kaliteli ve profesyonel bir eğitim verilmekte, ancak stajyerler, eğitimleri süresince sahada çalışmamakta, dolayısıyla şirketlerin verdiği eğitim amacına ulaşamamaktadır. Stajyerlere ödenmesi gereken kişi başı ücret de sebep gösterilmeksizin (300 LD'den 550 LD'ye) artırılmıştır.

- Libya Sayıştayı "Rakaba"nın onayından çıkan hakedişlerin alınması sürecinde, Libya bankaları, transfer işlemlerini 20-30 gün gibi uzun bir sürede yapmaktadır. Hakedişlerin bankalara intikalinden sonra, ödemenin yapılacağı süre konusunda bir sınırlama getirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

- Gümrük ve vergi muafiyeti bulunan bazı sektörlerde, iş sözleşmelerinde destekleyici hükümler yer almasına rağmen, bürokrasi nedeniyle anılan muafiyetlerden yararlanılamadığı ifade edilmiştir.

- Türk bankalarının verdiği teminat mektuplarının Libya makamlarınca doğrudan kabul edilmesi hususunda bir gelişme olup olmadığı istifsar edilmiştir.

- Libya'da Türk firmalarına leasing imkânı sağlanması konusunda yapılan girişimlerin akıbeti istifsar edilmiştir.

- 2009 yılında imzalanan YKTK Anlaşmasının yürürlüğe girip girmediği sorulmuş, tarafımızdan, Libya tarafının anılan Anlaşmayı onayladığı, ancak ülkemizde TBMM'de onaylanmasının beklendiği bildirilmiştir.

3- Toplantıya iştirak eden işadamlarımızla yukarıdaki hususlarda görüş teatisinde bulunulmuş, ayrıca bu hususların not edildiği ve Libya tarafının dikkatine getirilerek takip edileceği bildirilmiştir. Hakediş sorunu yaşayan şirketlerimizin Büyükelçiliğimize mail yoluyla veya elden tevdi ederek başvurmaları halinde, münferit olarak değil, Devlet Bakanı Çağlayan ve Libya Ekonomi Bakanı Huveyc'in 12 Aralık 2010 tarihindeki görüşmelerinde alınan karar uyarınca, toplu bir liste hazırlanarak ilgili Libya makamları nezdinde girişimde bulunulacağı kaydedilmiştir. Toplantıda, hakediş ödemelerine ilişkin sorun sadece bir şirketimiz tarafından dile getirilmiştir. Toplantı neticesinde, hakedişlerin ödenmesine ilişkin sorunun azaldığı kanaatine varıldığı, şirketlerimize ifade edilmiştir.

İşadamlarımıza yönelik bu tür bilgilendirme toplantılarına önümüzdeki dönemde devam edilmesi öngörülmektedir.”

Saygıyla duyurulur.

Trablus Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

jry25wvxgob2ty55xdubc5bo20101224_duyuru_sirketlerle toplanti_sonuc

Pazar - Perşembe

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Vize kabul gün ve saatleri: Hafta içi her gün (Cuma ve Cumartesi hariç) saat: 08:30 - 13.00
1.1.2019 1.1.2019 1 Ocak (Yılbaşı)
17.2.2019 17.2.2019 17 Şubat Devrimi Bayramı
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
5.6.2019 7.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
31.8.2019 31.8.2019 Hicri Yılbaşı
16.9.2019 16.9.2019 Şehitler Günü
23.10.2019 23.10.2019 Libya Kurtuluş Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
9.11.2019 9.11.2019 Mevlid Kandili
24.12.2019 24.12.2019 Libya'nın Bağımsızlık Günü