Türkiye Cumhuriyeti

Trablus Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Borçlanmasına Esas Olmak Üzere Libya’da Daha Önceki Çalışma Sürelerini Gösteren Hizmet Belgesi Tanzimi Taleplerine Ilişkin Duyuru , 12.06.2017

Libya’da çıkan güvenlik sorunları nedeniyle Temmuz 2014’te Trablus’taki faaliyetlerini geçici olarak askıya alan Büyükelçiliğimiz 30 Ocak 2017’de Trablus’taki faaliyetlerine başlamış olmakla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri henüz atanmamıştır. Atama yapıldığı zaman keyfiyet Büyükelçiliğimizce duyurulacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirinin henüz atanmamış olması nedeniyle Libya’daki hizmet/ikâmet belgelerinin temin edilememesinin ve önceden düzenlenmiş Libya hizmet/ikâmet belgelerinin teyidinin alınamamasının sigortalı vatandaşlarımız açısından yarattığı sorunun giderilebilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bir Ortak Komisyon teşkil edilmiştir.

Komisyon sigortalıların Libya’da çalışmakta iken kullandıkları pasaportları, çalışmalarına ait iş akdi, işverence düzenlenmiş bonservis, Libya Sigorta Kurumunca düzenlenmiş sigorta kartı veya çalışma belgesi ve mevcut diğer belgelerine göre hizmet süresini tespit veya daha önce düzenlenmiş hizmet belgesinin teyidi çalışmasını yapacaktır.

Bu kapsamda talepte bulunacak vatandaşlarımızın gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.