Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in Libya Temasları 9-11 Ekim 207

Trablus Büyükelçiliği 15.10.2017

Türkiye köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğu Libya’nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve istikrarına büyük önem vermektedir.

Libya'da siyasi krizin aşılmasına yönelik uzlaşmasürecindeki engellerin aşılabilmesi içinLibyalı kardeşlerimizinson dönemde yeni bir çaba içine girmeleri memnuniyet vericidir.Türkiye, ivme kazanan siyasi sürecin diyalog yoluyla ve kapsayıcı şekilde yürütülerek başarılı olmasını temenni etmektedir.Diğer taraftan Türkiye, şiddete başvurulmasını ve askeriçözümü reddetmektedir.

Türkiye’ninLibya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önalbaşkanlığında bir heyetimiz9-11 Ekim 2017 tarihlerindeLibya’yı ziyaret ederek,Libyalı taraflara uzlaşı mesajlarımızıiletmiştir. Bu çerçevede,heyetimiz,Trablus’ta Başkanlık Konseyi BaşkanıFayezSarraj, Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı AbdurrahmanSuvehyli,Kubba'daiseTemsilciler Meclisi BaşkanıAgilaSalih'legörüşmüştür.Heyetimiz ayrıcaMisurata’datemaslarda bulunmuştur.

Heyetimiz,tüm görüşmeler sırasında,Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi üyeleri başta olmak üzere tüm Libyalı kardeşlerimizi, kendilerince sahiplenilecek ve yönlendirilecekbirsüreç çerçevesindegörüş ayrılıklarını diyalog veuzlaşıyla aşmaya ve böyleceistikrar, birlik ve refah yönündebiran önceadım atmaya davet etmiştir.

Tunus’tada temaslarda bulunan heyetimiz geçen Ağustos ayında yeni görevine başlayan BM Genel Sekreteri’ninLibya Özel TemsilcisiGhassamSalamé’yledegörüşmüştür. Heyetimiz,görüşmede, BMEylem Planına ülkemizin verdiği güçlü desteği yinelemiş,Libyalıtümkesimleri Eylem Planının uygulanmasınakatkı sağlamaya davet ettiğimizi bildirmiştir.

SözkonusuPlan, Libyalı kardeşlerimizin uzlaşı sağlayabilmeleri içinyeni bir fırsat penceresi açmıştır.Türkiye,samimi olarak Libya’da tüm kesimlerin ortak bir hedef etrafında birleşmelerinivebirlik ve uzlaşı çabasındabaşarılıolmalarınıarzu etmektedir.Bu bağlamda,heyetimizin Libya’daki temaslarıylagösterildiği üzere,Türkiye,Libya’daki tümkesim vebölgelerle görüşme veeşit mesafeden yaklaşma tutumunusürdürerek, uzlaşı yönündeki telkinlerini iletmeye devam edecektir.

Pazar - Perşembe

09:00 - 13:00 / 13:30 - 17:00

Mesai saatleri dışında Acil Durumlar için Nöbetçi Memur Telefonu: +218-92-1429923
1.1.2020 1.1.2020 1 Ocak (Yılbaşı)
17.2.2020 17.2.2020 17 Şubat Devrimi Bayramı
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
23.5.2020 25.5.2020 Ramazan Bayramı
30.7.2020 2.8.2020 Kurban Bayramı
20.8.2020 20.8.2020 Hicri Yılbaşı
16.9.2020 16.9.2020 Şehitler Günü
23.10.2020 23.10.2020 Libya Kurtuluş Bayramı
28.10.2020 28.10.2020 Mevlid Kandili
29.10.2020 29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 24.12.2020 Libya'nın Bağımsızlık Günü