Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in Libya Temasları 9-11 Ekim 207

Trablus Büyükelçiliği 15.10.2017

Türkiye köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğu Libya’nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve istikrarına büyük önem vermektedir.

Libya'da siyasi krizin aşılmasına yönelik uzlaşmasürecindeki engellerin aşılabilmesi içinLibyalı kardeşlerimizinson dönemde yeni bir çaba içine girmeleri memnuniyet vericidir.Türkiye, ivme kazanan siyasi sürecin diyalog yoluyla ve kapsayıcı şekilde yürütülerek başarılı olmasını temenni etmektedir.Diğer taraftan Türkiye, şiddete başvurulmasını ve askeriçözümü reddetmektedir.

Türkiye’ninLibya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önalbaşkanlığında bir heyetimiz9-11 Ekim 2017 tarihlerindeLibya’yı ziyaret ederek,Libyalı taraflara uzlaşı mesajlarımızıiletmiştir. Bu çerçevede,heyetimiz,Trablus’ta Başkanlık Konseyi BaşkanıFayezSarraj, Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı AbdurrahmanSuvehyli,Kubba'daiseTemsilciler Meclisi BaşkanıAgilaSalih'legörüşmüştür.Heyetimiz ayrıcaMisurata’datemaslarda bulunmuştur.

Heyetimiz,tüm görüşmeler sırasında,Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi üyeleri başta olmak üzere tüm Libyalı kardeşlerimizi, kendilerince sahiplenilecek ve yönlendirilecekbirsüreç çerçevesindegörüş ayrılıklarını diyalog veuzlaşıyla aşmaya ve böyleceistikrar, birlik ve refah yönündebiran önceadım atmaya davet etmiştir.

Tunus’tada temaslarda bulunan heyetimiz geçen Ağustos ayında yeni görevine başlayan BM Genel Sekreteri’ninLibya Özel TemsilcisiGhassamSalamé’yledegörüşmüştür. Heyetimiz,görüşmede, BMEylem Planına ülkemizin verdiği güçlü desteği yinelemiş,Libyalıtümkesimleri Eylem Planının uygulanmasınakatkı sağlamaya davet ettiğimizi bildirmiştir.

SözkonusuPlan, Libyalı kardeşlerimizin uzlaşı sağlayabilmeleri içinyeni bir fırsat penceresi açmıştır.Türkiye,samimi olarak Libya’da tüm kesimlerin ortak bir hedef etrafında birleşmelerinivebirlik ve uzlaşı çabasındabaşarılıolmalarınıarzu etmektedir.Bu bağlamda,heyetimizin Libya’daki temaslarıylagösterildiği üzere,Türkiye,Libya’daki tümkesim vebölgelerle görüşme veeşit mesafeden yaklaşma tutumunusürdürerek, uzlaşı yönündeki telkinlerini iletmeye devam edecektir.

Pazar - Perşembe

08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Vize kabul gün ve saatleri: Hafta içi her gün (Cuma ve Cumartesi hariç) saat: 08:30 - 13.00
1.1.2017 1.1.2017 1 Ocak (Yılbaşı)
17.2.2017 17.2.2017 17 Şubat Devrim Bayramı
1.5.2017 1.5.2017 İşçi Bayramı
25.6.2017 27.6.2017 Ramazan Bayramı
1.9.2017 3.9.2017 Kurban Bayramı
16.9.2017 16.9.2017 Şehitler Günü
22.9.2017 22.9.2017 Hicri Yılbaşı
23.10.2017 23.10.2017 Özgürlük Bayramı
29.10.2017 29.10.2017 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.12.2017 1.12.2017 1 Rebiul Evvel Hz. Muhammed'in Doğum Günü
24.12.2017 24.12.2017 Libya'nın Bağımsızlık Günü