İslam İşbirliği Teşkilati Zirve Dönem Başkani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dünya Kamuoyuna Çağrisidir

Trablus Büyükelçiliği 06.12.2017
6 Aralık 2017, Çarşamba

Üç semavi dinin kutsal mekânlarının
bir arada yer aldığı, ilk kıblemiz Harem-i Şerif’in kalbinde her daim nur gibi
parladığı, Peygamberler ş

ehri Kudüs’ün kutsiyetinin
müdafaası ve tarihi statüsünün muhafazası sadece Müslümanlar i
çin değil tüm
insanlık i
çin önemli bir görevdir.

Bölgemizle birlikte tüm dünyada,
vicdanın, adaletin, karşılıklı saygının tesisinin ve sürdürülebilmesinin mihenk
taşı, Kudüs’e sahip çıkabilmektir.

Tarihte, Kudüs’ün özel dini yapısına
ve bundan kaynaklanan mahremiyetine saygı duyulmadığında ne kadar acılar
çekildiğinin
pek
çok örneği vardır.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
Kudüs’ün merkezinde olduğu bölgede, yeni ve bitip tükenmek bilmeyen bir trajedi
yaşanmaya başlanmıştır.

Kudüs’te, Filistin’in BM kararlarıyla
defalarca tasdik olunmuş haklarını yok sayan her adım, farklı dinlere mensup
insanların bir arada yaşama idealine vurulmuş çok ağır bir darbedir.

Bölgedeki huzur ve güvenliğin şartı
olarak gördüğümüz 1967 sınırlarında, baş
kenti Kudüs olan, egemen ve
bağımsız Filistin Devleti talebinden vazge
çilebilmesi
asla mümkün değildir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, sadece BM kararlarına değil,
Kudüs’ün asırlara sâri kadim karakterine de aykırıdır.

Dolayısıyla bu adım, uluslararası
hukukla birlikte, tarihi ve sosyal ger
çeklerin hiçe
sayılması anlamına gelmektedir.

İsrail’in Kudüs’ü
ilhak kararı, bu
çerçevede yaptığı tüm işlemler ve
uygulamalar nasıl hi
çbir zaman kabul görmemişse, bu
açıklama da aynı şekilde gerek vicdan, gerek hukuk, gerek tarih önünde
hükümsüzdür.

Herkes için barış,
ancak Doğu Kudü
s, Batı Şeria, Gazze’deki İsrail işgali sona erdiğinde ve Filistinliler kendi yurtlarında hür olabildiğinde
mümkün olacaktır.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı
olarak, tüm dünyaya bu ve bu tür tüm gayrihukuki adımların karşısında
durularak, gelecek nesillerin barış ve güvenliğine sahip çıkılması çağrısında
bulunuyorum.


Henüz Filistin Devleti’ni tanımamış
olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmalarının, bölgede aklıselimi ve adaleti
ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi bakımından zaruri hale geldiğini
düşünüyoruz.


Bugün, haklı davalarında Filistin
halkının ve Kudüslülerin yanında olmak her dinden, her milletten, her inan
çtan
sağduyu ve vicdan sahibi tüm insanların ortak vazifesidir.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Amerika Birleşik
Devletlerini bölgede kaosu tetikleyecek bu adımdan vazge

çmeye,
İsrail’i de barışa ve huzura katkı sağlayacak politikalar izlemeye davet
ediyoruz.

Recep Tayyip ERDOĞANTürkiye CumhurbaşkanıPazar - Perşembe

08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Vize kabul gün ve saatleri: Hafta içi her gün (Cuma ve Cumartesi hariç) saat: 08:30 - 13.00
1.1.2017 1.1.2017 1 Ocak (Yılbaşı)
17.2.2017 17.2.2017 17 Şubat Devrim Bayramı
1.5.2017 1.5.2017 İşçi Bayramı
25.6.2017 27.6.2017 Ramazan Bayramı
1.9.2017 3.9.2017 Kurban Bayramı
16.9.2017 16.9.2017 Şehitler Günü
22.9.2017 22.9.2017 Hicri Yılbaşı
23.10.2017 23.10.2017 Özgürlük Bayramı
29.10.2017 29.10.2017 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.12.2017 1.12.2017 1 Rebiul Evvel Hz. Muhammed'in Doğum Günü
24.12.2017 24.12.2017 Libya'nın Bağımsızlık Günü